Typ: dowolny

Cena PLN: 1

Kraj: Polska

Podstawowe informacje:
Rok produkcji: 1990, Przebieg: 100000 km, Pojemność: 500 cm3,

Wyposażenie dodatkowe:


Opis pojazdu:
Je?li masz zad?u?on? spó?k? i nie wiesz co zrobi? - skontaktuj si? z nami tel. 884-344-344.

Podj?cie przez nas odpowiednich dzia?a? skutecznie uchroni zagro?ony windykacj? maj?tek prywatny, nara?ony na utrat? w zwi?zku z prowadzon? dzia?alno?ci? gospodarcz?. Chronimy maj?tek prywatny przed wierzycielami, a tak?e maj?tek przedsi?biorstwa w sprawach spornych z instytucjami Skarbu Pa?stwa.

W tym celu wprowadzamy plan restrukturyzacyjny dla przedsi?biorców, tworz?c mechanizmy zabezpieczaj?ce przedsi?biorców przed nieuzasadnionym pozbawianiem maj?tku. Nasze dzia?ania pozwol? na przej?cie inicjatywy, która zaskutkuje kontynuowaniem dzia?alno?ci i odsuni?ciem og?oszenia upad?o?ci, ze wzgl?du na brak ?rodków, na pokrycie post?powania upad?o?ciowego.

Je?li interesuje Ci? nasza oferta, zadzwo? do nas. TEL. 884-344-344, lub wejd? na stron? www.factoryofcompanies.com 21.03.2018 10.00

Sprzedający:

Rodzaj sprzedającego: osoba prywatna
Kraj: Polska
Województwo: dowolne

Zdjęcie

Ogłoszenie Standardowe
Numer ogłoszenia: 9442
Data dodania: 21-03-2018
Data wygaśnięcia: 18-04-2018

 
 

Ogłoszenia samochodowe i motoryzacyjne w Warszawie

Timing Results
0.00000 secs - File: timer.php - Line: 28 - Calling Function: require
0.02167 secs - File: bottom.php - Line: 123 - Calling Function: include